Imprint

Zawartość naszych stron powstała z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednakże zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności wszystkich treści. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

6B47 Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa

Tel. +48 22 375 66 60
Fax +48 22 375 66 64
Email Poland@6B47.com

Zarząd
Hans Peter Beingrübl, Mirosław Januszko

Osoby odpowiedzialne za treść
Hans Peter Beingrübl, Mirosław Januszko

NIP
PL 521 367 95 96

Sąd właściwy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000525246